dr. J. VANDEPUTTE

Plastische Chirurgie

Wie ben ik?

Dr. Vandeputte richtte in 1995 de afdeling plastische chirurgie op in het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde.
Zijn privépraktijk is volledig gericht op minimaal invasieve, esthetische behandelingen.
Zijn voornaamste interesses zijn esthetische chirurgie en volumeherstel van het gezicht, chirurgie van huidtumoren in het gezicht, functionele en esthetische chirurgie van de oogleden en ingrepen op de lichaamscontour.
Over deze ingrepen gaf hij workshops en voordrachten op congressen plastische chirurgie in België, Frankrijk, Nederland, Scandinavië, Polen, Hongarije, Tsjechië, Italië, Cyprus, Turkije, Rusland, Dubai, Saudi Arabië, India, Singapore, Panama, Chili en Japan.

Dr. J. Vandeputte heeft volgende diploma's en erkenningen:

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde K.U. Leuven 1988.

Fellow of the Collegium Chirurgicum Plasticum (FCCP) 1995
Het Collegium Chirurgicum Plasticum organiseert theoretische lessen voor de kandidaat-specialisten en de drie examens die aan de erkenning voorafgaan.

Erkenning plastische chirurgie 1995
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de erkenning van de Belgische plastisch chirurgen.

Diploma European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (dipl. EBPS) 1995.
EBOPRAS bepaalt kwaliteitsnormen in de opleiding plastische chirurgie op Europees niveau.

Dr. J. Vandeputte is titelvoerend lid van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (BSPRAS).

Dr. J. Vandeputte is lid van de International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).