dr. J. VANDEPUTTE

Plastische Chirurgie

informeer u goed

1. de mondelinge uitleg
Deze website geeft u algemene informatie met de bedoeling de raadplegingen meer te kunnen afstemmen op uw persoonlijk probleem. Het geeft u de mogelijkheid reeds met wat achtergrondinformatie naar uw arts toe te stappen.
Het is geen uitputtende handleiding, en ook geen volledige opsomming van zaken die fout kunnen gaan. Alleen op basis van uw medische voorgeschiedenis en uw persoonlijke wensen zal een arts een behandelingsvoorstel formuleren. De belangrijkste uitleg wordt mondeling verstrekt tijdens de raadpleging. Elk persoon en elke ingreep is verschillend; een volledige handleiding op papier voor elke unieke behandeling bestaat niet. Zelfs een uitvoerige schriftelijke studie van mogelijke nevenwerkingen en verwikkelingen kan nooit volledig zijn. Het is steeds mogelijk dat een bepaalde verwikkeling bij u voor het eerst optreedt en nog niet in de medische literatuur beschreven stond. De arts zal de ingreep grondig met u doornemen, met inbegrip van de ongemakken, de vaak voorkomende verwikkelingen en de bekende zeldzamere doch ernstige verwikkelingen.
Het is erg belangrijk dat u slechts een afspraak neemt voor een operatie als u alles goed heeft ingeschat, hoe klein ook de ingreep. Schrijf uw vragen op. Kom bij twijfel liever voor de ingreep nog eens op raadpleging, dan nadien met vermijdbare problemen te zitten.

2. de inspanningsverbintenis
De plastisch chirurg engageert zich om uw ingreep goed en zorgvuldig uit te voeren. Zijn inspanning en materiaalkeuze houden echter geen garantie in qua resultaat. Geneeskunde is op wetenschap gebaseerd maar is zelf geen exacte wetenschap. Elk menselijk lichaam is verschillend en de geneeskunde is niet bij machte alle lichamelijke processen te kennen laat staan te voorspellen.
Uw arts zal in eer en geweten de behandelingen uitleggen die bij u een goede kans op slagen hebben. Een resultaat of eventuele verwikkelingen zijn echter nooit volledig voorspelbaar. Indien u verzoekt een ingreep te ondergaan dient u bereid te zijn dit risico te dragen. Uw arts zal zich in elk geval inzetten om eventuele verwikkelingen goed te behandelen of door collegae te laten behandelen. Ook zal hij bij minder goed resultaat de mogelijke bijkomende correcties voorstellen. De behandeling van verwikkelingen of bijkomende behandelingen zijn echter niet inbegrepen in het afgesproken budget van de ingreep.